Reklamni spot

Poli Hammy / HR

Perutnina Ptuj
Godina proizvodnje 2018.