Video serijal

International Study Program

DKR
Godina proizvodnje 2020.

Prezentacijski serijal “International Study Program” je produciran za našeg klijenta Njemački centar za robotiku – DKR. U okviru ovog projekta dizajnirali smo i web stranicu https://www.dkr.ba/international na kojoj sedam videa iz ovog serijala na moderan i kreativan način predstavljaju uslugu “International Study Program”.