Video serijal

Finansijsko opismenjavanje mladih

World Bank Group
Godina proizvodnje 2020.

Prezentacijski serijal “Finansijsko opismenjavanje mladih” je produciran za našeg klijenta World Bank Group – IFC. Serijal je sačinjen od šest animiranih video priča koje na dopadljiv način daju odgovore na ključna pitanja vezana za finansije.