Video serijal

Zelena energija iz otpada uz smanjenje CO2

Lukavac Cement
Godina proizvodnje 2021.

Paket video animacija “Zelena energija iz otpada uz smanjenje CO2” je produciran za istoimenu međunarodnu konferenciju u organizaciji našeg klijenta, Fabrike cementa Lukavac. Najave svih tema, predavača i segmenata su emitovane na sceni za vrijeme održavanja konferencije, a reklamni spot je u medijskoj kampanji najavio konferenciju.