Muzički spot

Zaplakala Šećer Đula

Divanhana
Godina proizvodnje 2010.