Reklamni spot

Poli Hammy / Slovenija

Perutnina Ptuj
Godina proizvodnje 2018.