Muzički spot

Pola

Dino Šoše
Godina proizvodnje 2017.