Social media

Ajla Huremović

H&M
Godina proizvodnje 2022.

Kampanja za H&M kolekciju 2022/23 sa Ajlom Huremović.

Reel 1

Reel 2

Reel 3

Fotografije